SLAKTERIET: The Hours – kunsten å gråte mot papiret

 

”To look life in the face, always to look life in the face. And to know it for what it is, and at last; to know it. To love life for what it is. And then to put it away.”

Med disse ordene erklærer jeg herved Slakteriet for åpnet, med ønske om at blodet skal flyte og kjøttet være mørt. (more…)


“Bright, bright day” av Andreij Tarkovskij

If you talk too much then nothing happens – A. Tarkovskij

Stillheten brytes med en anbefaling:

(more…)


Om stimulans

babybis.no screen capture 2009-11-29-18-39-34

elkgirl

Nature Bondage

morehanging


Smitte søker slakt til "Slakteriet"

Slakteriet er en spalte ved Smittes filmblogg ved Montages og du er nå hjertelig velkommen til å sende inn bidrag.

from "Martyrs" av  Pascal Laugier

from "Martyrs" av Pascal Laugier

OM SLAKTERIET

Har du også noengang kjent den hviskende følelsen og forvirringen etter å varmt og hensynsløst anbefalt en film til de andre? “Ja..altså du må bare se den…den er HELT utrolig. Jeg har ALDRI sett lignende og jeg bare gråt/lo/skvatt/etc som det var første gang! Har du oppdaget hvordan fokus svitcher fra film til de andres reaksjoner når du omsider har fått nappet dem med deg hjem for en visning av din nye fascinasjon? Var det et blunk, eller var det himling? Kjedespiser de, eller var nøttene bulimifremkallende gode den kvelden? Har du kjent angst ved fraser som “Du trenger ikke sette på pause”, når de får en telefon, eller bestemmer seg for å gå på do midt i filmen? Har du også fortrengt skuffelsen som ble utfallet etter feberile forventninger til en film?  Har du selv laget en film du er flau over og føler å komme tømme det ut så du har noe å henvise til ved eventuelle konfrontasjoner? Som f.eks. som de bak filmen Lønsj gjør ubevisst gjennom kommentatorsporet?
Slakteriet er enkelt fortalt en oppfordring til å slakte sin favorittfilm; et slags selvrefleksivt skrifterom, der man går til baksiden av sin interesse, smak og stimulansbehov. En oppfordring til å se trøstesløret sitt gjennom andre øyne.

Merk at du kan velge å være 99% anonym, slik at ditt public image ikke trenger å bli forstyrret.

Du kan sende ditt bidrag til vrangsiden@gmail.com


Velkommen

Velkommen til Smittes blogg hos Montages.no. Bloggen bærer navnet Vrangsiden da dette er navnet Smitte bruker på sine publiseringskanaler. Du kan lese mer om Vrangsiden her.
Smitte ønsker gjennom denne bloggen hos Montages å bidra med eksperimentelle former for anmelderi og innfallsvinkler på ulike felt rundt produksjon og  konsum av film, video og tv. Forsøksvis vil søkelyset rettes mot underliggende faktorer og svakt synlige problemstillinger som ikke får oppmerksomhet i pågående samtaler. Smitte vil søke verdier i å bruke filmproduksjoner som springbrett for refleksjon og samtaler som trer ut av saklighet, faglig relevans og kompetanse med den hypotese at faglig ekspertise og/eller interesse lett kan hemme eller begrense sakens omfang gjennom tilvendte tolkningsmetoder, interessefelt og smak.
Metode og form vil spenne fra infallsbaserte refleksjon- og reaksjonsnotater, selvkritiske skriftemål, intervjuer, dialoger, videoblogs, tekst-/video-/ bildemontasjer og noveller -til tips om linker, artikler og lignende, som legger alternative betraktninger på bordet. Fokusets hovedvekt vil ligge på bildenes dypereliggende funksjon og virkning i kollektive mentale rom, fremfor faglig vurderinger vedrørende teknikk og virkemidler. Målet er å fiske opp underholdninger gjennom å knytte bildenes funksjon opp til samtidige og fortidige tendenser og snuse på utgangspunktet for at disse blomstrer.

Det vil  jobbes for å bruke eksterne bidragsytere fra ulike felt av samfunnet. Pulverisering av ansvarsforholdene i og rundt Smitte skal etterstrebes og pseudonymer oppfordres. Dette for at personer som bidrar skal kunne løsrive seg fra sitt vanlige bilde og oppfordres til utløp for eksperimentell trang, innelåst frustrasjon og vrenge opparbeidede holdninger uten at dette vil prege personoppfatningen direkte.

Smitte tror Montages vil styrkes, bli bevegelig, uforutsigbart og spennende ved å åpne for et lite kott med refleksjoner som ellers ikke lett høres i det offentlige rom.
Smitte vil fortsette å bidra i kommentarfeltene under hovedsidens publiserte artikler ved siden av å produsere og publisere saker gjennom denne bloggen.

Kjenner du noe som bør få oppmerksomhet gjennom Vrangsiden kan du gjerne sende bidraget til smittevarsel@gmail.com.

I løpet av kort tid vil du kunne lese de første bidragene i spaltene

Slakteriet

– enkelt fortalt en oppfordring til å slakte sin favorittfilm; et slags selvrefleksivt skrifterom, der man går til baksiden av sin interesse, smak og stimulansbehov. En oppfordring til å se trøstesløret sitt gjennom andre øyne.

Hva med DETTE?

– en askeladdsk spalte med ting Smitte river ut av opprinnelig kontekst og mener bør få oppmerksomhet utenfor avsenders forestilte lesning.

Stipend omgjort til lån

en liste..

***

God fornøyelse!