Velkommen

Velkommen til Smittes blogg hos Montages.no. Bloggen bærer navnet Vrangsiden da dette er navnet Smitte bruker på sine publiseringskanaler. Du kan lese mer om Vrangsiden her.
Smitte ønsker gjennom denne bloggen hos Montages å bidra med eksperimentelle former for anmelderi og innfallsvinkler på ulike felt rundt produksjon og  konsum av film, video og tv. Forsøksvis vil søkelyset rettes mot underliggende faktorer og svakt synlige problemstillinger som ikke får oppmerksomhet i pågående samtaler. Smitte vil søke verdier i å bruke filmproduksjoner som springbrett for refleksjon og samtaler som trer ut av saklighet, faglig relevans og kompetanse med den hypotese at faglig ekspertise og/eller interesse lett kan hemme eller begrense sakens omfang gjennom tilvendte tolkningsmetoder, interessefelt og smak.
Metode og form vil spenne fra infallsbaserte refleksjon- og reaksjonsnotater, selvkritiske skriftemål, intervjuer, dialoger, videoblogs, tekst-/video-/ bildemontasjer og noveller -til tips om linker, artikler og lignende, som legger alternative betraktninger på bordet. Fokusets hovedvekt vil ligge på bildenes dypereliggende funksjon og virkning i kollektive mentale rom, fremfor faglig vurderinger vedrørende teknikk og virkemidler. Målet er å fiske opp underholdninger gjennom å knytte bildenes funksjon opp til samtidige og fortidige tendenser og snuse på utgangspunktet for at disse blomstrer.

Det vil  jobbes for å bruke eksterne bidragsytere fra ulike felt av samfunnet. Pulverisering av ansvarsforholdene i og rundt Smitte skal etterstrebes og pseudonymer oppfordres. Dette for at personer som bidrar skal kunne løsrive seg fra sitt vanlige bilde og oppfordres til utløp for eksperimentell trang, innelåst frustrasjon og vrenge opparbeidede holdninger uten at dette vil prege personoppfatningen direkte.

Smitte tror Montages vil styrkes, bli bevegelig, uforutsigbart og spennende ved å åpne for et lite kott med refleksjoner som ellers ikke lett høres i det offentlige rom.
Smitte vil fortsette å bidra i kommentarfeltene under hovedsidens publiserte artikler ved siden av å produsere og publisere saker gjennom denne bloggen.

Kjenner du noe som bør få oppmerksomhet gjennom Vrangsiden kan du gjerne sende bidraget til smittevarsel@gmail.com.

I løpet av kort tid vil du kunne lese de første bidragene i spaltene

Slakteriet

– enkelt fortalt en oppfordring til å slakte sin favorittfilm; et slags selvrefleksivt skrifterom, der man går til baksiden av sin interesse, smak og stimulansbehov. En oppfordring til å se trøstesløret sitt gjennom andre øyne.

Hva med DETTE?

– en askeladdsk spalte med ting Smitte river ut av opprinnelig kontekst og mener bør få oppmerksomhet utenfor avsenders forestilte lesning.

Stipend omgjort til lån

en liste..

***

God fornøyelse!