About Vrangsiden

vrangside vrangsiden av et stoff, et teppe // vise vrangsiden (ɔ: den utiltalende siden) av sin karakter

Om/About:

Vrangsiden er navnet den uavhengige og tverrfaglige kunstkoalisjonen Smitte bruker  på publiseringskanaler i ulike former, bl.a. som galleri og scene;  et eksperimentelt visningsrom uten permanente lokaler og baserer seg på å låne og/eller infiltrere ulike sammenhenger.

Vrangsiden baserer seg sammenkoblinger av mennesker med ulik fagkompetanse/interesse, tro, sosial- aldersmessig-, og kulturell bakgrunn med hensikt i å konfrontere og deretter organisere ulike synsvinkler mot en samlet kommentar for å avsløre diffuse og underliggende samfunnsmessige problemstilinger, tendenser og forhold.

Vrangsiden er organisert ut i fra en initierende kjerne av billedkunstnere, musikere, forfattere, film- og samfunnsvitere. Det er et overordnet prinsipp at prosjekter og samarbeid under Vrangsidens paraply, skal ha frivillighet som grunnlag og frie uttrykk som mål.

Vrangsiden skal jobbe aktivt for å løfte frem perspektiver som er utelatt, fortrengt eller forvrengt i det offentlige rom.

Denne bloggen vil inneholde lyd, bilder,video, essays, omtaler, artikler og annet litterært tilknyttet Smittes produksjon eller interessefelt.

Følg også Vrangsiden avd. Montages

ENGLISH:

Vrangsiden is the name Smitte is using on their publishing channels in diffirent kinds, for example a gallery or a stage.

; an experimental showroom and publishing channel without a permanent location based om borrowing facilities and/or infiltrating contexts.

This blog will contain images, reviews, articles and other things connected to Smittes production or field of interrest.

Translation/explanation:

Vrangsiden: eng: flip-side

Smitte: Infect, infection

infect (https://definr.com/infect)

v 1: fill with revolutionary ideas [syn: revolutionize, revolutionise,
inspire]
2: communicate a disease to; “Your children have infected you
with this bead cold”
3: contaminate with a disease or microorganism [syn: taint]
[ant: disinfect]

!SUBMISSIONS!

Du er velkommen til å sende inn bidrag i form av foto, tekst, tegninger, malerier, foto, video som du kunne tenke deg å få eksponert gjennom Vrangsiden.
Smitte setter umåtelig stor pris på å motta tips om folk, nettsider, youtube-klipp, artikler, bilder, film, teater, situasjoner, problemstilinger du kommer over eller oppi.

Send Alt til smittevarsel@gmail.com

ENGLISH:

You are welcome to submit contributions in the form of photos, text, drawings, paintings, photography, video that you would like to get exposed through Vrangsiden.
Smitte will be enormously pleased to receive tips about websites, youtube clips, articles, pictures, movies, situations, interests you come across or fall in to.

Send Everything to smittevarsel@gmail.com

CONTACT:

vrangsiden@gmail.com

www.vrangsiden.org

If in need of visual services such as photography, design, illustration or consulting regarding cultural productions – please visit Flipside Studio

or send an email with you needs to sideflipper@gmail.com

HOME